Opłata za projekt

Za zamówioną dokumentację projektową można zapłacić na dwa sposoby:
na konto bankowe nr ………………………………………………… Biura Projektowego Architektonicznego „Domy z całego świata” 28-200 Staszów ul. Kościelna 12a, województwo Świętokrzyskie, Polska, mgr inż. Leszek Jackowski
lub
Płatność za dokumentację projektową – za zaliczeniem pocztowym u listonosza (u kuriera pocztowego)

Uwaga:

Kupiony projekt architektoniczno-budowlany nie podlega żadnemu zwrotowi, ze względu na istniejącą możliwość jego wielokrotnego skopiowania. Przed dokonaniem zakupu projektu architektoniczno-budowlanego, należy się skonsultować w tej sprawie z “projektantem adaptującym projekt” w miejscu zamieszkania inwestora (klienta).

Po wybraniu projektu w np. domu u klienta, klient powinien spisać “numer firmowy projektu” (który jest nie powtarzalny) lub spisać “nazwę firmową projektu” (która jest nie powtarzalna), albo spisać “kod firmowy projektu” , a następnie udać się w sprawie skonsultowania wybranego projektu do “projektanta adaptującego projekt”.

Klient (Inwestor) w biurze projektowym architektonicznym u projektanta adaptującego projekt, powinien siąść przed komputerem podać mu stronę internetową: www.domyzcalegoswiata.pl , podać projektantowi adoptującemu projekt „Numer firmowy projektu” lub „Nazwą firmową projektu” albo “Kod formowy projektu”. Na stronie głównej, znajduje się wyszukiwarka projektów po „Numerze firmowym projektów” lub „Nazwie firmowej projektów” albo “Kodzie formowym projektu.
Po wyświetleniu się na komputerze u „projektanta adoptującego projekt”, projekt, który wybrał sobie klient (Inwestor) „projektant adoptujący projekt” dokona jego dokładnej analizy i oceny, polegającej na:

 1. możliwości dokonania zmian w projekcie, według potrzeb klienta (Inwestora),
 2. zgodności zamawianego projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub Miasta,
 3. lub zgodności zamawianego projektu z Decyzją o warunkach zabudowy,
 4. sprawdzenie na mapie sytuacyjno-wysokościowej (mapa katastralna) do celów projektowych, uzbrojenia działki klienta (Inwestora) i terenu sąsiedniego, czy nie ma tu jakiś „kolizji” z uzbrojeniem działki klienta (Inwestora) lub terenu sąsiedniego,
 5. sprawdzić, czy w zamawianym przez klienta (Inwestora) w projekcie, budynek zmieści się w działkę budowlaną jaką posiada klient (Inwestor), a na której będzie wybudowany zamawiany budynek, wraz z uwzględnieniem odległość (tak zwanej „linii zabudowy”) od drogi publicznej przy, której będzie projektowany i wybudowany budynek. Jest to odległość, projektowanego budynku na działce inwestora od krawędzi asfaltu drogi publicznej. Odległości te zależą głownie od kategorii drogi publicznej. Na przykład, dla:
  1) drogi gminnej jest to odległość od 6m do 8m,
  2) drogi powiatowej jest to odległość od 10m do 15m,
  3) drogi wojewódzkiej jest to odległość od 20m do 30m,
  4) drogi krajowej jest to odległość od 20m do 40m,

  uwaga: nie można w ogóle pod żadnym względem budować budynków przy drogach: autostradach, drogach ekspresowych, magistralach drogowych. Przy tych drogach można jedynie budować, budynki związane tylko z obsługą tych dróg, w obrębie istniejących parkingów np. stacje paliw, hotele, motele i restauracje, według specjalnych odrębnych zezwoleń na budowę.

„Projektant adaptujący projekt” , po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych analiz, musi w formie pisemnej napisać klientowi (Inwestorowi) opinię: Czy przedmiotowy projekt budynku nadaje się do kupienia w Biurze Projektowym Architektonicznym „Domy z całego świata” mgr inż. Leszek Jackowski 28-200 Staszów
ul. Kościelna 12a, województwo Świętokrzyskie, Polska , lub, czy się nie nadaje do kupienia. I wówczas „Projektant adaptujący projekt” ma takie możliwości:

 • zaprojektować inny budynek w sposób indywidualny, na indywidualne życzenie klienta (Inwestora),
 • znaleźć jakiś inny projekt dla klienta (Inwestora) w Internecie np. inny projekt w www.domyzcalegoswiata.pl lub innym biurze projektowym architektonicznym wysyłkowym gotowych projektów budowlanych,
 • lub być może zaproponować klientowi (Inwestorowi) (w zależności od sytuacji) dokupienie większej powierzchni działki lub być może, kupienie działki w innym miejscu.

Koszty przesyłki 30 zł pokrywa klient.