Od autora

Od autora, projektanta i właściciela firmy – Biuro Projektowe Architektoniczne „ Domy z całego świata „ mgr inż. Leszka Jackowskiego

Adres: 28-200 Staszów ul. Kościelna 12a , województwo Świętokrzyskie , Polska

Posiadam uprawnienia budowlane w zakresie architektury , konstrukcji budowlanych oraz drogownictwa i jestem członkiem dwóch izb zawodowych:

  1. Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów w Kielcach
  2. Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach

Projektowaniem i nadzorowaniem budynków i dróg zajmuję się od 1997 roku do dnia dzisiejszego.
Swoje Biuro Projektowe Architektoniczne posiadam od 2002 roku do dnia dzisiejszego. Przez 25 lata mojej kariery zawodowej projektowałem głównie budynki w stylu architektury tradycyjnej jaka jest wykonywana na terenie Polski. Od stycznia 2021 roku do dnia dzisiejszego opracowałem oraz jestem w trakcie opracowania czterech „nowych” , a zarazem „starych” styli architektonicznych o nazwach:

  1. „DUBAJ” – Arabski styl architektoniczny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
  2. „Tradycyjny Zamkowy Europejski Francuzki” – Europejski styl architektoniczny wzorowany na najładniejszych zamkach we Francji nad rzeką Loarą
  3. „Hiszpański Kolonialny” – styl architektoniczny z Ameryki Południowej i Środkowej
  4. „Doha – Qatar” – Arabski styl architektoniczny z państwa o nazwie Katar

są to wzory architektoniczne unowocześniony, w który w około 70% nawiązuje się do starej tradycyjnej kultury architektonicznej: Arabskiej, Europejskiej, Ameryki Południowej i Środkowej , a w około 30% są one przeprojektowane w nawiązaniu do wzorów architektonicznych z XXI wieku.

We wszystkich wyżej opracowanych czerech stylach architektonicznych została zaprojektowana nietypowa stolarka okienna i drzwiowa, a w związku z tym BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKTONICZNE „DOMY Z CAŁEGO ŚWIATA” MGR INŻ. LESZEK JACKOWSKI 28-200 STASZÓW UL. KOŚCILANA 12A (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE) POLSKA, uzgodniło wszystkie zastosowane we wszystkich wyżej opracowanych czerech stylach architektonicznych, wzory nietypowych okien i nietypowych drzwi, z niżej podaną firmą, która podejmie się wykonania pomiarów otworów okiennych i drzwiowych na budowie, wykonania kompletnej stolarki budowlanej zaprojektowanej w dokumentacji projektowej oraz zamontowania jej w wybudowanym budynku na terenie całej POLSKI.

Producent okien:
„ROTA – FABRYKA OKIEN NIETYPOWYCH”
ul. Piłsudskiego 33, 95-010 Stryków,
Dział Handlowy: tel. 535-003-103 lub 533-333-655 ; Dział Techniczny: 535-001-101 ; www.oknanietypowe.pl ;
e-mail: oferty@oknanietypowe.pl lub tech@oknanietypowe.pl

Do szybkiego i łatwego wybudowania tych budynków na terenie działki Inwestora we wszystkich wyżej podanych czterech stylach architektonicznych, została opracowana przeze mnie konstrukcja żelbetowa o nazwie: „SYSTEM ŻELBETOWY PODWÓJNYCH NADPROŻY”.

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU KONSTRUKCYJNEGO POD NAZWĄ:
„SYSTEM ŻELBETOWY PODWÓJNYCH NADPROŻY”

Ze względu na zaprojektowaną w czterech wyżej wymienionych stylach architektonicznych, nietypową stolarkę okienną i drzwiową, aby ułatwić i przyspieszyć wybudowanie tych budynków, w tym celu został opracowany system konstrukcyjny pod nazwą: „SYSTEM ŻELBETOWY PODWÓJNYCH NADPROŻY”


„SYSTEM ŻELBETOWY PODÓJNYCH NADPROŻY” :

  • czyli nadproże „pierwsze” typu Kleina i
  • nadproże „drugie” , czyli „wieniec poziomy” i „wieniec pionowy”

Głównym elementem nośnym konstrukcji budynków w zaprojektowanych czterech stylach architektury: Arabskiej, Europejskiej, Ameryki Południowej i Środkowej, są elementy konstrukcyjne żelbetowe tzw. wieniec poziomy i wieniec pionowy – jest to tzw. drugie nadproże (podwójne nadproże) monolitycznie połączony ze stropem żelbetowym, betonowanym jednocześnie tzn. strop żelbetowy jest betonowany wraz z „wieńcem poziomym” – „SYSTEM ŻELBETOWY PODWÓJNYCH NADPROŻY. Które przenosi wszystkie obciążenia ze stropodachu wentylowanego żelbetowego i stropów poszczególnych kondygnacji i on odciąża, obciążenia działające na poniższe nadproże „pierwsze” typu Kleina, które jest łukowe wykonane z cegły pełnej klasy-15 (o wytrzymałości 15MPa na ściskanie) na zaprawie marki M7 wraz ze zbrojeniem tzw. „bednarką” – pręty okrągłe Ø 8mm ze stali żebrowanej klasy A-III , 34GS włożone w spoinę, pomiędzy cegłami, wygiętymi kształcie łuku (promienia) montowanego okna lub drzwi.

Nadproże „pierwsze” typu Kleina służy tylko do zamontowania (osadzenia) okna lub drzwi oraz przenosi tylko obciążenia od ciężaru własnego fragmentu (muru) ściany zewnętrznej (elewacyjnej) znajdującej się nad tym oknem lub nad drzwiami.

Głównym elementem nośnym konstrukcji budynku jest więc nadproże „drugie” czyli „wieniec poziomy” wraz z „wieńcem pionowym”. Dlatego wykonanie „wieńca poziomego” i „wieńca pionowego” jest obowiązkowe. Wieńce poziome, rodzaj i ich rozmieszczenie oraz wieńce pionowe, rodzaj i ich rozmieszczenie, są podane na rysunkach konstrukcyjnych i należy je wykonać na budowie zgodnie z tymi rysunkami konstrukcyjnymi!

Powyższe rozwiązanie konstrukcyjne daje duże możliwości zmiany rodzaju lub wielkości okien lub drzwi w ścianie zewnętrznej (elewacyjnej). Można nawet przeszklić całą ścianę zewnętrzną i jedynie wykonać tylko nadproże „drugie” czyli „wieniec poziomy” wraz z „wieńcem pionowym” zgodnym z dokumentacją projektową! – Ta zaleta tego systemu pozwala na dowolną zmianą stolarki okiennej i drzwiowej w ścianie zewnętrznej (elewacyjnej) przez projektanta adaptującego ten projekt lub na życzenie Inwestora.

Wykonanie tych dwóch elementów konstrukcyjnych: „wieńca poziomego” żelbetowego monolitycznego (betonowanego) razem ze stropem żelbetowym i „wieńca pionowego” żelbetowego, jest obowiązkowe ze względu, na to, że są to priorytetowe elementy konstrukcyjne umożliwiające dowolne zaprojektowanie i wykonanie na budowie dowolnie skomplikowanych nietypowych oknie i drzwi oraz zapewniają 100% stateczność i wytrzymałość wybudowanego budynku„SYSTEM ŻELBETOWY PODWÓJNYCH NADPROŻY”. Rozmieszczenie oraz wielkości przekroi i ilość zbrojenia “wieńca poziomego” i “wieńca pionowego” żelbetowego jest przedstawiona na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonania „wieńca poziomego” i „wieńca pionowego” żelbetowego przyjęto beton klasy C20/25 lub C25/30 i stal klasy A-III 34GS lub A-IIIN RB 500W.

W swoich prezentowanych projektach, Biuro Projektowe Architektoniczne mgr inż. Leszek Jackowski, 28-200 Staszów ul. Kościelna 12a, opracowało specjalny “SYSTEM ODWADNIANIA TARASÓW ZIELENI”.

W dalszej perspektywie, mam zamiar jeszcze opracować piąty współczesny styl architektoniczny, pod nazwą „Nowy Paryski” , oparty na bazie wzorów architektonicznych z XX i XXI wieku, zmodyfikowany w około 30% przeze mnie.