Restauracja Doha-Qatar 5

Cena:23.000,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³

Restauracja Doha-Qatar 5
Kod firmowy projektu: DOQ-RS-S-5
Numer firmowy projektu: 058

„Restauracja poziomu czwartego 4” – Projekt opracowany w Arabskim Stylu Architektonicznym “Doha-Qatar” – „Restauracja Doha-Qatar 5” , typu:  “z pełną kuchnią”.
Restauracja średniej wielkości w Arabskim Stylu Architektonicznym “Doha-Qatar” typu  “z pełną kuchnią”. Jest przeznaczona do serwowania pełnowartościowych dań, objadów, deserów ze względu na zaprojektowany w niej układ technologiczny przygotowania i obróbki posiłków. Przy obsłudze w tej restauracji klientów, powinno być zatrudnionych czterech kucharzy, dwóch kelnerów, jeden barman i jeden zaopatrzeniowiec.
Zestawienie powierzchni pomieszczeń:
1. Wiatrołap 7,61m2; 2. Szatnia 8,44m2; 3. WC Mężczyzn 4,38m2; 4. WC Kobiet 4,38m2; 5.WC Niepełnosprawnych 7,38m2; 6. Rozdzielnia kelnerska 9,65m2; 7. Kuchnia 41,98m2; 8. Pomieszczenie do produkcji pizzy 5,78m2; 9. Łazienka personelu 2,92m2; 10. WC Personelu 2,23m2; 11. Pokój socjalny 26,97m2; 12. Pomieszczenie administracyjne 5,00m2; 13. Szatnia 5,00m2; 14. Chłodnia 5,00m2; 15. Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji jaj 4,92m2; 16.Pomieszczenie gospodarcze 7,47m2; 17. Magazyn na opakowania do transportu 30,14m2; 18. Magazyn na produkty sypkie 8,72m2; 19. Magazyn płodów 9,22m2; 20. Pomieszczenie obróbki brudnej 14,62m2; 21. Zmywalnia naczyń 18,99m2; 22. Pomieszczenie na odpadki 6,91m2; 23. Magazyn napojów 9,64m2; 24. Bar 10,21; 25. Komunikacja 63,79m2; 26. Kotłownia 11,98m2; 27. Sala konsumpcyjna 239,15m2. Razem 572,48m2. Zewnętrzny taras konsumpcyjny 70,68m2.
Powierzchnia zabudowy 911,56m2. Kubatura 4.540,03m3. Kąt nachylenia dachu 15 stopni. Wysokość restauracji w kalenicy 6,80m. Minimalna powierzchnia działki budowlanej (tylko pod sam budynek restauracji, nie licząc parkingu) 1.568,00m2. Minimalne wymiary działki (tylko pod sam budynek restauracji, nie licząc parkingu) szerokość 44,80m i długość 35,00m. Szerokość budynku restauracji 36,00m oraz długość budynku restauracji 25,20m.

UWAGA: Do klasyfikacji poziomów restauracji Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata”, przyjęło po uwagę poziom skomplikowania przygotowywanych posiłków w projektowanej restauracji wraz z opracowany pod to układem pomieszczeń oraz ich ilością (opracowanym układem ergonomicznym budynku restauracji, czyli zgodnie z technologią wymaganą przez Sanepid w Polsce), a co za tym idzie również jest to związane z wielkością budynku restauracji.  Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata”,  opracowało 8 osiem poziomów restauracji. Od pierwszego poziomu 1 do ósmego poziomu 8.
Z czego poziom pierwszy 1 restauracji, oznacza, że jest to restauracja o bardzo prostym procesie technologicznym przygotowania posiłków i prostym procesie obsługi klienta. Natomiast „Restauracja poziomu ósmego 8” oznacza to, że zaprojektowana restauracja jest przeznaczona pod przygotowani bardzo skomplikowanych dań wraz z możliwością noclegu oraz profesjonalną obsługą: kucharze i kelnerzy. Czyli jest to restauracja bardziej „wykwintna” dla bardziej wymagającego klienta.      

Kalkulacja cenowa ryzyka finansowego budowy „Restauracji poziomu czwartego 4”  –  „Restauracja Doha-Qatar 5”  , typu: “z pełną kuchnią”

Ze względu na gabaryty restauracji minimalna wymagana działka budowana pod budowę tej restauracji, jest o powierzchni 16 arów. Przy czym to jest działka na którą wchodzi tylko sam budynek wraz z tarasami konsumpcyjnymi i ma zachowane minimalne odległości od działek sąsiednich. Więc, aby budynek restauracji w pełni spełniał swoje przeznaczenie i podkreślał swoje walory architektoniczne, gastronomiczne oraz był odpowiednio zlokalizowany w stosunku do sąsiednich budynków, zalecane jest kupienie pod budowę tej restauracji działki o powierzchni 22 ary.
Ponieważ budowa takiej restauracji kosztuje około 1.660.000zł, bez względu na jej lokalizacją, więc najważniejszym i najtrudniejszym etapem budowy tego budynku komercyjnego (czyli budynku przynoszącego zyski i utrzymanie dla całej rodziny posiadającej ten budynek oraz jej pracowników) jest znalezienie działki budowlanej o dobrej lokalizacji, oczywiści biorąc pod uwagę dostęp do klienta.
– Najlepszym i najprostszym sposobem do znalezienia sobie działki budowlanej jest budowa restauracji przy już istniejącym parkingu przy drogach tranzytowych, na których poruszają się TIRy i turyści, czyli są to drogi: autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe i wojewódzkie.
– Dobą lokalizacją dla restauracji jest jej budowa przy drodze tranzytowej na obrzeżach każdego miasta.  W tym przypadku można dodatkowo robić imprezy okolicznościowe np. chrzciny, komunie, stypy, osiemnastki, imieniny, urodziny, sylwestry noworoczne, andrzejki oraz bankiety firmowe dla pracowników, itp.
– Dobrą lokalizacją dla restauracji, jest jej budowa w miastach turystycznych np. Zakopane, Krynica Górska, Sopot, Rabka, Karpacz, Świnoujście, Władysławowo, itp.
– Dobrą lokalizacją dla restauracji jest również budowa jej w dużym miasta przemysłowych np. Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Szczecin, itp.

Nie zaleca się kupowania działki taniej w nie atrakcyjnym miejscu, bez tak zwanego „dobrego dostępu do klienta”, gdyż wówczas nie ma możliwości uzyskania żadnych racjonalnych korzyści finansowych z prowadzenia owej restauracji. Więc za działkę lepiej jest zapłacić więcej pieniędzy i mieć konkretne zyski, gdyż budowa restauracji bez względu na lokalizację działki zawsze kosztuje 1.660.000zł. A restauracja jest budynkiem komercyjnym (zarobkowym, dochodowym), a nie budynkiem mieszkalny.

Do kalkulacji ryzyka finansowego inwestycji związanej z budową “Restauracji Doha-Qatar 5” –  „Restauracja poziomu czwartego 4”  przyjęto lokalizacją przy istniejącym parkingu drogi wojewódzkiej na obrzeżach miasta (przedmieściach miasta) z 40.000 mieszkańców.
Ceny działek wahają się w przedziale od 10.000zł za ar do 30.000zł za ar. Do szacowania kosztów przyjęto działkę o powierzchni 22 arów po 20.000zł za jeden ar.
22 arów x 20.000zł/ar = 440.000zł
Wartość zakupionej działki pod budowę restauracji wynosi  440.000zł.

Ze względu na układ architektoniczno-konstrukcyjny budynku, do wyceny budowy budynku restauracji przyjęto 2.900zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej parteru,  o wysokości kondygnacji 3,10m. Czyli:
Budowa restauracji:      572m2 x 2.900zł/m2  =   1.658.800zł

 

Cały „szacowany” koszt budowy restauracji wraz z zakupem działki to 1.658.800zł  +  440.000zł  =  2.098.800zł.  Jest to kwota jaką powinien mieć inwestor na budowę projektowanej przedmiotowej restauracji wraz z zakupem pod nią działki budowlanej.

UWAGA:  Słowo „szacowany” koszt budowy restauracji oznacza to, że: ostateczny koszt budowy restauracji zależy od jakości zastosowanych przy budowie restauracji materiałów budowlanych. A więc od ceny zastosowanych materiałów  wykończeniowych. Rozpiętość cenowa materiałów wykończeniowych sprzedawanych w polskich hurtowniach budowlanych, jest o rozpiętości pomiędzy najtańszym produktem, a najdroższym produktem nawet trzykrotna, np. płytki ceramiczne, można kupić w cenie 40zł/m2  , a również można płytki kupić za cenę 120zł/m2  .
Prace wykończeniowe stanowią 50% kosztów całej budowy.
Koszt budowy budynku restauracji, również zależy od stawek roboczo-godziny za jakie robotnicy wybudują budynek. Stawki te są różne, w zależności od rejonu Polski.  Do oszacowania kosztów budowy restauracji przyjęto stawki z terenu województwa Świętokrzyskiego.

Zarobek (zyski) jaki można osiągnąć z tej “Restauracji Doha-Qatar 5” –  „Restauracja poziomu czwartego 4” , przyjęto szacunkowo:
– średnia cena objadu  50zł – zarobek na czysto 15zł
– średnia cena śniadania 25zł – zarobek na czysto 7zł
– średnia cena kolacji 25zł – zarobek na czysto 7zł

Do kalkulacji przyjęto, że co dziennie do restauracji w ciągu 16 godzin przyjedzie:
– na śniadanie  (które jest podawane w godzinach od 7:00 do 11:00) przyjedzie 40 samochodów osobowych po 4 głodne osoby, czyli 160 klientów, którzy zjedzą śniadanie, średnio po 25 zł – czyli zysk 7zł.
160 osób x 7 zł (zysk) = 1.120zł – zysk na dobę

– na objad  (który jest podawany w godzinach od 11:00 do 17:00) przyjedzie 70 samochodów osobowych po 4 głodne osoby, czyli 280 klientów  i 30 kierowców TIRów,  którzy zjedzą objad, średnio po 50 zł – czyli zysk 15zł.
310 osób x 15 zł (zysk) = 4.650zł – zysk na dobę

– na kolacje  (które jest podawane w godzinach od 17:00 do 23:00) przyjedzie 40 samochodów osobowych po 4 głodne osoby, czyli 160 klientów, którzy zjedzą kolacje, średnio po 25 zł – czyli zysk 7zł.
160 osób x 7 zł (zysk) = 1.120zł – zysk na dobę

Razem codzienny zysk jaki może osiągnąć projektowana “Restauracji Doha-Qatar 5” –  „Restauracja poziomu czwartego 4”:
–  śniadanie dla     160 osób      –     1.120zł zysk na dobę
–  objady dla         310 osób       –    4.650zł zysk na dobę
–  kolacja dla       160 osób        –    1.120zł zysk na dobę
                        Razem                  –   6.890zł zysk na dobę

 

Założono, że w sobotę, jeden raz w każdym miesiącu w lokalu zostanie zorganizowana impreza okolicznościowa typu: osiemnastka, komunia, chrzciny, stypa, imieniny, urodziny, bankiety dla pracowników firm.
Do wyliczeń przyjęto chrzciny w niedziele na 30 osób: Jadłospis: dwa objady, kanapki, przekąski, ciasto, herbata, napoje, kawa, po 0,5litra wódki na jedną osobę, 2 litry Coca-cola na jedną osobę – cena 230zł na jedną osobę – zysk na czysto 50zł za jedną osobę.
Czyli:
30osób x  50zł(zysk) = 1.500zł – zysk za całą zorganizowaną imprezę

Zysk na jeden miesiąc:
29 dni x 6.890zł zysk na dobę + 1.500zł (zysk z jednego dnia chrzcin, pod które został wynajęty cały lokal) =  199.810zł  + 1.500zł = 201.310zł  – zysk na jeden miesiąc

Zysk na jeden rok:
12 miesięcy x 201.310zł = 2.415.720zł – zysk na jeden rok

Połowa zarobionych pieniędzy w restauracji – 2.415.720zł  : 2 = 1.207.860zł,   czyli kwota 1.207.860zł  jest przeznaczona na co miesięczne wypłaty dla pracowników i właściciela restauracji . W przypadku zatrudnienia 10 osób w restauracji (gdyż przyjęto, że restauracja jest czynna 16 godzin na dobę w godzinach od 07:00 do 23:00, a więc jest to praca dwuzmianowa, po 5 pracowników na jednej zmianie)
wychodzi średnia wypłata brutto na osobę: 1.207.860zł  : 12 miesięcy = 100.655zł (wypłaty miesięczne dla 10  pracowników).
100.655zł : 10 osób = 10.065zł – jest to miesięczna wypłata brutto dla każdego z 10 pracowników.
6.844zł  – jest to miesięczna wypłata netto dla każdego z 10 pracowników.

Pozostała zarobiona kwota, w wysokości 1.207.860zł  stanowi tylko wyłączny zysk dla właściciela restauracji i tworzy ona stopę zwrotu dla nowo-wybudowanej restauracji.

Wyliczenie stopy zwrotu inwestycji:
– roczny zysk restauracji, który ma tylko właściciel restauracji – 1.207.860zł
– koszt budowy restauracji wraz z zakupem działki                    –  2.098.800zł

Stopa zwrotu restauracji =  2.098.800zł / 1.207.860zł   = 1,737 lata

Cała inwestycja polegająca na zakupie działki budowlanej i budowie restauracji zwróci się właścicielowi restauracji po niecałych 2 latach, a dokładniej pisząc po 21 miesiącach.

Inwestycja, która zwraca się po niecałych 2 latach w 100% – to znaczy, że jest to bardzo dobra inwestycja.

Za dobre inwestycje biznesowe uważa się takie, które zwracają się w 100% w przedziale czasowym od 5 lat do 10 lat. Zazwyczaj budynek po 10 latach użytkowania wymaga lekkiego remontu.

Ostania bardzo ważna uwaga: Najważniejsze jest kupienie działki o dobrej lokalizacji z dobrym dostępem do dużej ilości klientów, nawet kiedy za nią się więcej zapłaci,  gdyż głównie to gwarantuje sukces nowej inwestycji w tym biznesie. Jeśli wybuduje się budynek restauracji w złej lokalizacji, to wówczas jest go bardzo trudno komukolwiek sprzedać. Absolutnie nie należy budowanie restauracji (budynek komercyjny – zarobkowy) traktować jak budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, czy bloku mieszkalnego wielorodzinnego.   

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Styl architektoniczny:

  „Doha – Qatar”

 • Typ:

  Zwykłe

 • Wielkość:

  Średnie

 • Zabudowa:

  Wolnostojące

 • Numer firmowy projektu:

  58

 • Kod firmowy projektu:

  DOQ-RS-S-5

 • Kategorie: ,

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego