Restauracja Doha-Qatar 2

Cena:9.000,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³

Restauracja Doha-Qatar 2
Kod firmowy projektu: DOQ-RS-M-2
Numer firmowy projektu: 046

„Restauracja poziomu pierwszego 1” – Projekt opracowany w  Arabskim Stylu Architektonicznym “Doha-Qatar” – „Restauracja Doha-Qatar 2” , typu: “Pub”  (“Piwiarnia”).
Mała Restauracja typu “Pub” “Piwiarnia parterowa w Arabskim Stylu Architektonicznym “Doha-Qatar”. Zestawienie powierzchni pomieszczeń na parterze: sala konsumpcyjna 85,18m2, WC damskie 3,15m2, przedsionek WC 2,50m2, WC męskie i niepełnosprawnych 6,42m2, magazyn 7,53m2, kotłownia 6,47m2, wiatrołap wejście główne 5,75m2, szatnia 14,45m2, pomieszczenie socjalne 6,59m2, WC personelu 2,18m2, bar 7,49m2, wiatrołap na zapleczu 9,12m2. Razem powierzchnia użytkowa małej restauracji typu “Pub” “Piwiarnia” 156,90m2. Kubatura 1.345,37m3. Powierzchnia zabudowy 280,89m2, wysokość budynku w kalenicy 5,08m. Zewnętrzny taras konsumpcyjny 26,99m2. Potrzebna minimalna powierzchnia działki (tylko pod sam budynek restauracji, nie licząc parkingu) 647,04m2. Minimalne wymiary działki (tylko pod sam budynek restauracji, nie licząc parkingu) szerokość 30,01m i długość 21,56m.

Technologia przygotowywania posiłków: budynek restauracji zaprojektowany “Pub” “Piwiarnię” można spożywać piwo, wino i wódkę oraz coca cola, seven up, sprite, woda mineralna itp. Przekąski to: paluszki, chipsy, pop corn, ciastka z paczek foliowych, orzeszki itp.

UWAGA: Do klasyfikacji poziomów restauracji Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata”, przyjęło po uwagę poziom skomplikowania przygotowywanych posiłków w projektowanej restauracji wraz z opracowany pod to układem pomieszczeń oraz ich ilością (opracowanym układem ergonomicznym budynku restauracji, czyli zgodnie z technologią wymaganą przez Sanepid w Polsce), a co za tym idzie również jest to związane z wielkością budynku restauracji.  Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata”,  opracowało 8 osiem poziomów restauracji. Od pierwszego poziomu 1 do ósmego poziomu 8.
Z czego poziom pierwszy 1 restauracji, oznacza, że jest to restauracja o bardzo prostym procesie technologicznym przygotowania posiłków i prostym procesie obsługi klienta. Natomiast „Restauracja poziomu ósmego 8” oznacza to, że zaprojektowana restauracja jest przeznaczona pod przygotowani bardzo skomplikowanych dań wraz z możliwością noclegu oraz profesjonalną obsługą: kucharze i kelnerzy. Czyli jest to restauracja bardziej „wykwintna” dla bardziej wymagającego klienta.      

Kalkulacja cenowa ryzyka finansowego budowy „Restauracji poziomu pierwszego 1” –  „Restauracja Doha-Qatar 2” , typu: “Pub”  (“Piwiarnia”).
Ze względu na gabaryty restauracji minimalna wymagana działka budowana pod budowę tej restauracji, jest o powierzchni 7 arów. Przy czym to jest działka na którą wchodzi tylko sam budynek wraz z tarasami konsumpcyjnymi i ma zachowane minimalne odległości od działek sąsiednich. Więc, aby budynek restauracji w pełni spełniał swoje przeznaczenie i podkreślał swoje walory architektoniczne, gastronomiczne oraz był odpowiednio zlokalizowany w stosunku do sąsiednich budynków, zalecane jest kupienie pod budowę tej restauracji działki o powierzchni 10 arów.
Ponieważ budowa takiej restauracji kosztuje około 550.000zł, bez względu na jej lokalizacją, więc najważniejszym i najtrudniejszym etapem budowy tego budynku komercyjnego (czyli budynku przynoszącego zyski i utrzymanie dla całej rodziny posiadającej ten budynek oraz jej pracowników) jest znalezienie działki budowlanej o dobrej lokalizacji, oczywiści biorąc pod uwagę dostęp do klienta.

Nie zaleca się kupowania działki taniej w nie atrakcyjnym miejscu, bez tak zwanego „dobrego dostępu do klienta”, gdyż wówczas nie ma możliwości uzyskania żadnych racjonalnych korzyści finansowych z prowadzenia owej restauracji. Więc za działkę lepiej jest zapłacić więcej pieniędzy i mieć konkretne zyski, gdyż budowa restauracji bez względu na lokalizację działki zawsze kosztuje 550.000zł. A restauracja jest budynkiem komercyjnym (zarobkowym, dochodowym), a nie budynkiem mieszkalny.

Do kalkulacji ryzyka finansowego inwestycji związanej z budową „Restauracji Doha-Qatar 2” – „Restauracja poziomu pierwszego  1” przyjęto lokalizacją budynku restauracji na osiedlu mieszkaniowym bloków wielorodzinnych w Krakowie.

Do oszacowania kosztów przyjęto działkę na osiedlu mieszkaniowym bloków wielorodzinnych w Krakowie z dobrym dostępem do klienta o powierzchni  10 arów w cenie po 20.000zł za jeden ar.
10 arów x 20.000zł/ar = 200.000zł
Wartość zakupionej działki pod budowę restauracji wynosi  200.000zł.

Ze względu na układ architektoniczno-konstrukcyjny budynku (kondygnacja o pełnej wysokości 3,10m), do wyceny budowy budynku restauracji przyjęto ceny z Krakowa:
– powierzchnia użytkowa budynku parterowego        157m2  x  3.500zł/m2   =    549.500zł
Budowa restauracji:                                                                                                =    549.500zł

Cały „szacowany” koszt budowy restauracji wraz z zakupem działki to 549.500zł  +  200.000zł  =  749.000zł.  Jest to kwota jaką powinien mieć inwestor na budowę projektowanej przedmiotowej restauracji wraz z zakupem pod nią działki budowlanej.

UWAGA:  Słowo „szacowany” koszt budowy restauracji oznacza to, że: ostateczny koszt budowy restauracji zależy od jakości zastosowanych przy budowie restauracji materiałów budowlanych. A więc od ceny zastosowanych materiałów  wykończeniowych. Rozpiętość cenowa materiałów wykończeniowych sprzedawanych w polskich hurtowniach budowlanych, jest o rozpiętości pomiędzy najtańszym produktem, a najdroższym produktem nawet trzykrotna, np. płytki ceramiczne, można kupić w cenie 40zł/m2  , a również można płytki kupić za cenę 120zł/m2  .
Prace wykończeniowe stanowią 50% kosztów całej budowy.
Koszt budowy budynku restauracji, również zależy od stawek roboczo-godziny za jakie robotnicy wybudują budynek. Stawki te są różne, w zależności od rejonu Polski.  Do oszacowania kosztów budowy restauracji przyjęto stawki z terenu województwa Małopolskiego.

„Restauracja Doha-Qatar 2” –  „Restauracja poziomu pierwszego  1” jest to budynek parterowy w który jest zaprojektowany pod działalność gastronomiczną typu „Pub” („Piwiarnia”), więc absolutnie nie można jej budować przy drogach tranzytowych, typu: autostrada, droga ekspresowa, droga krajowa i wojewódzka, ze względu na to, że kierowcy TIRów, czy kierowcy samochodów osobowych wraz ze swoimi pasażerami podczas jazdy samochodem nie piją żadnych napoi alkoholowych, tylko jedzą objad i piją coca cola lub kawę czy napój energetyczny.

„Restauracja Doha-Qatar 2” –  „Restauracja poziomu pierwszego  1” jest typu „Pub” „Piwiarnia” to ze względu na przewidzianą technologię w budynku w tej restauracji można tylko sprzedawać: piwo, wino, wódkę, coca cola, sprite, seven up, wodę mineralną oraz przekąski typu: chipsy, paluszki, pop corn (prażona kukurydza), orzeszki i batoniki mars, milkiway, bounty, oraz gotowe foliowane ciasteczka kupione na hurtowniach spożywczych.
Więc do analizy przyjęto lokalizację budynku „Restauracja Doha-Qatar 2”  –  „Restauracja poziomu pierwszego  1” jest typu „Pub” „Piwiarnia” na osiedlu mieszkaniowym bloków wielorodzinnych w Krakowie, gdzie pod ten typ restauracji jest najwięcej klientów. Wobec tego działki pomiędzy blokami są znacznie tańsze niż w częściach centralnych miast. Nie należy kupować i budować budynku restauracji na osiedlach domków jednorodzinnych ze względu na małą ilość klientów.

Określenie maksymalnej ilości klientów jaka może wejść do lokalu w jedne chwili. Ze względu na to że „Restauracja Doha-Qatar 2”  –  „Restauracja poziomu pierwszego  1” jest typu „Pub” „Piwiarnia” to jest to typ lokalu towarzyskiego, czyli zakłada się, że każdy klient w tej restauracji przesiaduje dwie godziny i średnio spożywa w ciągu tych dwóch godzin 3 piwa i je 1 paczkę paluszek. Przyjęto, że lokal jest czynny 8 godzin na dobę w godzinach od 16:00 do godziny 24:00 i zatrudnionych w nim jest 2 pracowników. Jeden jako barman, a drugi jako zaopatrzeniowiec.

powierzchnia Sali konsumpcyjnej  85,18m2  :  3m2 (powierzchnia na jednego klienta)  = 28,39 klientów
W  restauracji w jednej chwili maksymalnie może przebywać w ciągu dwóch godzin 28 klientów.

Do analizy przyjęto, że w ciągu 8 godzin czynnego codziennie lokalu co 2 godziny zmienia się średnio 20 klientów w 4 zmianach – na jeden dzień.

Więc przyjęto do analizy, że w ciągu dnia może być:  4 zmiany  x  20 klientów =  80 klientów na dzień.

Do analizy przyjęto jaki zarobek (zyski) można osiągnąć z tej „Restauracja Doha-Qatar 2” –  „Restauracja poziomu pierwszego  1”, przyjęto szacunkowo, że każdy klient kupi średnio po 3 piwa i 1 paczkę paluszków i skonsumuje je w ciągu dwóch godzin w restauracji:

– piwo  0,5 litra                  cena   10zł    –        zarobek na czysto   5zł
– paczka paluszków          cena     6zł    –        zarobek na czysto   2zł
czyli:
( 8 (godzin czynna restauracja)   :   2 (godzin siedzi klient w restauracji) )  x  20 (klientów w ciągu dwóch godzin)   x  ( 15zł (zysk 3 piwa 0,5 litra)  +  2zł (zysk paczka paluszków)  =  4 (zmiany klientów w restauracji na dobę)  x  20 (klientów na jedną zmianę)    x  17zł (zysk 3 piwa i paluszki) = 1.360zł (zysk na jedną dobę)

Zysk na jeden miesiąc:
30dni  x  1.360zł ( zysk na dobę )  =   40.800zł (zysk na jeden miesiąc)

Zysk na rok:
40.800zł (zysk na miesiąc)   x   12 miesięcy  =   489.600zł (zysk na rok)

W  restauracji  jest czynna 8 godzin na dobę i pracuje w niej 2 pracowników.
Połowa zarobionych pieniędzy w restauracji – 489.600zł  : 2 = 244.800zł,   czyli kwota 244.800zł  która jest przeznaczona na co miesięczne wypłaty dla pracowników i właściciela restauracji .
244.800zł  : 12 miesięcy = 20.400zł – jest to miesięczna kwota przeznaczona dla 2 pracowników
20.400zł(miesięczna wypłata dla 2 pracowników)  :  2 pracowników  = 10.200zł – jest to miesięczna wypłata brutto dla każdego z 2 pracowników.
6.936zł  – jest to miesięczna wypłata netto dla każdego z 2 pracowników.

Pozostała zarobiona kwota, w wysokości  244.800zł  stanowi tylko wyłączny zysk dla właściciela restauracji i tworzy ona stopę zwrotu dla nowo-wybudowanej restauracji.

Wyliczenie stopy zwrotu inwestycji:
– roczny zysk restauracji, który ma tylko właściciel restauracji –   244.800zł
– koszt budowy restauracji wraz z zakupem działki                    –    749.000zł

Stopa zwrotu budowy restauracji =    749.000zł   /  244.800zł  = 3,066 lata

Cała inwestycja polegająca na zakupie działki budowlanej i budowie restauracji zwróci się właścicielowi restauracji po trzech latach , a dokładniej pisząc po 37 miesiącach.

Inwestycja, która zwraca się po trzech latach w 100% – to znaczy, że jest to bardzo dobra inwestycja.

Za dobre inwestycje biznesowe uważa się takie, które zwracają się w 100% w przedziale czasowym od 5 lat do 10 lat. Zazwyczaj budynek po 10 latach użytkowania wymaga lekkiego remontu.

Ostania bardzo ważna uwaga: Najważniejsze jest kupienie działki o dobrej lokalizacji z dobrym dostępem do dużej ilości klientów, nawet kiedy za nią więcej się zapłaci,  gdyż głównie to gwarantuje sukces nowej inwestycji w tym biznesie. Jeśli wybuduje się budynek restauracji w złej lokalizacji, to wówczas jest go bardzo trudno komukolwiek sprzedać. Absolutnie nie należy budowanie restauracji (budynek komercyjny – zarobkowy) traktować jak budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, czy bloku mieszkalnego wielorodzinnego.  

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Styl architektoniczny:

  „Doha – Qatar”

 • Typ:

  Zwykłe

 • Wielkość:

  Małe

 • Zabudowa:

  Wolnostojące

 • Numer firmowy projektu:

  46

 • Kod firmowy projektu:

  DOQ-RS-M-2

 • Kategorie: ,

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego