Garaż 3st pg Tradycyjny Zamkowy Europejski Francuzki 6

Cena:2.400,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³
Garaż 3st pg Tradycyjny Zamkowy Europejski Francuzki 6
Kod firmowy projektu: TZEF-G6-3S-PG
Numer firmowy projektu: 012

„Garaż poziomu szóstego 6” – Projekt opracowany w Europejskim stylu architektonicznym „Tradycyjny Zamkowy Europejski Francuzki”  – „Garaż 3st pg Tradycyjny Zamkowy Europejski Francuzki 6” – typu: „trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi”

Projekt garażu na trzy samochody osobowe wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi w Europejskim Styl Architektoniczny “Tradycyjny Zamkowy Europejski Francuzki”. Zestawienie pomieszczeń w projekcie garażu wraz z powierzchniami użytkowymi: garaż trzystanowiskowy (na trzy samochody osobowe) 81,76m2, wnęka na warsztat 4,83m2, wnęka na opony 4,75m2, wiatrołap 4,46m2, pomieszczenie gospodarcze nr 1 – 14,06m2,   pomieszczenie gospodarcze nr 2 – 14,53m2. Razem powierzchnia użytkowa garażu 124,39m2.  Powierzchnia zabudowy 172,09m2.  Kąt nachylenia połaci dachowej 20 stopni . Wysokość budynku w kalenicy 5,86m. Kubatura garażu 831,10m3.
Minimalna powierzchnia działki budowlanej 536,70m2, minimalna szerokość działki 28,71m, minimalna długość działki 18,70m. Wymiary budynku garażowego: długość 10,65, szerokość 20,68m.

Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r  (Dz.U. 75, poz. 690)  z późn. zm. , Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
Minimalne parametry dla garażu dla samochodu osobowego na podstawie § 102:
ust.  1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,20m i od spodu przewodów  i urządzeń instalacyjnych 2,00m,
ust.  2) wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,30 m i wysokości 2,00 m w świetle.

Zaprojektowany budynek garażowy jest o parametrach:
– Wysokość parteru do stropu – 2,76m ; szerokość garażu w środku –  7,95m i długość garażu w środku – 6,71m .
– Brama garażowa o parametrach: o szerokości w świetle ościeżnic –  2,60m ; i o wysokość 2,59/2,07m.
Więc istnieje możliwość parkowania w zaprojektowanym garażu niektórymi furgonetkami.

Zaprojektowany garaż na trzy samochody osobowe (i niektóre furgonetki) również można adaptować na “Warsztat Naprawy Samochodów” , wówczas zachodzi potrzeba wykopania trzech kanałów pod posadzką garażu (w związku z tym również trzeba adaptować-zaprojektować mury fundamentowe i ławy fundamentowe głębiej o około 1,70m) lub na “Zakład Wulkanizacji” (czyli Zakład Wymiany Opon Samochodowych). Gdzie oba pomieszczenia gospodarcze można adaptować pod pomieszczenie administracyjne i  pod pomieszczenie socjalne z piecem gazowym do ogrzewania pomieszczeń. Wówczas zachodzi potrzeba docieplenia ścian zewnętrznych budynku, styropianem o grubości 15cm. Styropian należy ułożyć w środku pomiędzy dwoma warstwami ściany, w układzie technologicznym, licząc o wnętrza budynku: pustak max gr. 25cm (cegła konstrukcyjna – nośna ściany), styropian gr. 15cm i cegła klinkierowa (cegła elewacyjna) o gr. 12cm, która jest połączona kotwami stalowymi z pustakiem gr. 25cm. Kotwy łączące obie ściany muszą być w ilości 4 sztuki na jeden metr kwadratowy ściany. I muszą być zamontowane w spoinach (w zaprawie cementowej) cegieł.

Uwaga: Do klasyfikacji poziomów garaży Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , wzięło pod uwagę, ilość stanowisk na samochody osobowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Jest to związane z wielkości budynku garażowego. Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , opracowało sześć 6 poziomów garaży. O poziomu pierwszego 1 do poziomu szóstego 6.
Z czego poziom pierwszy 1 garażu, oznacza mały garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy), a poziom szósty 6 garażu, oznacza duży garaż trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi (na trzy samochody osobowe).

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Styl architektoniczny:

  „Tradycyjny Zamkowy Europejski Francuzki”

 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Stanowiska:

  3 stanowiska + pomieszczenie gospodarcze

 • Zabudowa:

  Wolnostojące

 • Numer firmowy projektu:

  12

 • Kod firmowy projektu:

  TZEF-G6-3S-PG

 • Kategoria:

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego