Garaż 3st pg Hiszpański Kolonialny 6

Cena:2.400,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³
Garaż 3st pg Hiszpański Kolonialny 6
Kod firmowy projektu: HK-G6-3S-PG
Numer firmowy projektu: 018

„Garaż poziomu szóstego 6” – Projekt opracowany w stylu architektonicznym „Hiszpański Kolonialny”  – „Garaż 3st pg Hiszpański Kolonialny 6” – typu: „trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi”

Projekt garażu na trzy samochody osobowe wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi w Stylu Architektonicznym “Hiszpański Kolonialny”. Zestawienie pomieszczeń w projekcie garażu wraz z powierzchniami użytkowymi, na parterze: garaż trzystanowiskowy (na trzy samochody osobowe) 81,84m2, wnęka na warsztat 2,97m2, wnęka na opony 3,21m2, pomieszczenie gospodarcze nr 1 – 11,99m2,   pomieszczenie gospodarcze nr 2 – 17,18m2. Razem powierzchnia użytkowa parteru – 117,19m2 .
Poddasze użytkowe (dach mansardowy): pomieszczenie gospodarcze nr 3 – 85,93m2 , pomieszczenie gospodarcze nr 4 – 11,48m2 , pomieszczenie gospodarcze nr 5 – 16,68m2 . Powierzchnia użytkowa poddasza użytkowego (dach mansardowy):  114,09m2. Wysokość kondygnacji poddasza użytkowego 2,80m, wysokość ścianki kolankowej 2,00m.
Razem powierzchnia użytkowa: parter + poddasze użytkowe = 117,19m2 + 114,09m2 = 231,28m2. W pomieszczeniu gospodarczym nr 2 i pomieszczeniu gospodarczym nr 5 zaprojektowano schody spiralne o szerokości biegu 80cm.
Powierzchnia zabudowy budynku garażowego 143,32m2.  Kąt nachylenia połaci dachowej 30 stopni / 60 stopni . Wysokość budynku w kalenicy 7,42m. Kubatura garażu 1.031,17m3.
Minimalna powierzchnia działki budowlanej 447,33m2, minimalna szerokość działki 26,62m, minimalna długość działki 16,81m. Wymiary zewnętrzne budynku garażowego: długość 9,73m, szerokość 18,62m.

Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r  (Dz.U. 75, poz. 690)  z późn. zm. , Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
Minimalne parametry dla garażu dla samochodu osobowego na podstawie § 102:
ust.  1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,20m i od spodu przewodów  i urządzeń instalacyjnych 2,00m,
ust.  2) wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,30 m i wysokości 2,00 m w świetle.

Zaprojektowany budynek garażowy jest o parametrach:
Wysokość parteru do stropu – 2,90m ; szerokość garażu w środku – 12,20m i długość garażu w środku – 6,71m .
Brama garażowa o parametrach: o szerokości w świetle ościeżnic –  2,80m ; i o wysokość 2,54m/1,28m.
Więc istnieje możliwość parkowania w zaprojektowanym garażu niektórymi furgonetkami.

Zaprojektowany garaż na trzy samochody osobowe (i niektóre furgonetki) również można adaptować na “Warsztat Naprawy Samochodów” , wówczas zachodzi potrzeba wykopania trzech kanałów pod posadzką garażu (w związku z tym również trzeba adaptować-zaprojektować mury fundamentowe i ławy fundamentowe głębiej o około 1,70m) lub na “Zakład Wulkanizacji” (czyli Zakład Wymiany Opon Samochodowych). Gdzie oba pomieszczenia gospodarcze można adaptować pod pomieszczenie administracyjne i  pod pomieszczenie socjalne z piecem gazowym do ogrzewania pomieszczeń oraz na poddaszu użytkowym można adaptować pomieszczenia pod biuro i magazyny dla “Warsztatu Naprawy Samochodów” , “Zakładu Wulkanizacji” (czyli Zakładu Wymiany Opon Samochodowych).  Wówczas zachodzi potrzeba docieplenia ścian zewnętrznych budynku, styropianem o grubości 15cm.

Uwaga: Do klasyfikacji poziomów garaży Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , wzięło pod uwagę, ilość stanowisk na samochody osobowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Jest to związane z wielkości budynku garażowego. Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , opracowało sześć 6 poziomów garaży. O poziomu pierwszego 1 do poziomu szóstego 6.
Z czego poziom pierwszy 1 garażu, oznacza mały garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy), a poziom szósty 6 garażu, oznacza duży garaż trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi (na trzy samochody osobowe).

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Styl architektoniczny:

  „Hiszpański Kolonialny”

 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Zabudowa:

  Wolnostojące

 • Stanowiska:

  3 stanowiska + pomieszczenie gospodarcze

 • Numer firmowy projektu:

  18

 • Kod firmowy projektu:

  HK-G6-3S-PG

 • Kategoria:

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego