Garaż 2st Hiszpański Kolonialny 3

Cena:1.800,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³
Garaż 2st Hiszpański Kolonialny 3
Kod firmowy projektu: HK-G3-2S
Numer firmowy projektu: 015

„Garaż poziomu trzeciego 3” – Projekt opracowany w stylu architektonicznym „Hiszpański Kolonialny”  – „Garaż 2st Hiszpański Kolonialny 3” – typu: „dwustanowiskowy”

Projekt garażu na dwa samochody osobowe w Stylu Architektonicznym “Hiszpański Kolonialny”. Zestawienie pomieszczeń w projekcie garażu na parterze: garaż dwustanowiskowy (na dwa samochody osobowe) 53,07m2, wnęka na warsztat 2,97m2, wnęka na opony 3,39m2, klatka schodowa 5,47m2. Razem powierzchnia użytkowa parteru 64,90m2 .
Poddasze użytkowe (dach mansardowy): pomieszczenie gospodarcze nr 1 – 64,74m2.
Razem powierzchnia użytkowa: parter + poddasze użytkowe = 64,90m2 + 64,74m2 = 129,64m2.
W budynku garażowym jest zaprojektowana mała klarka schodowa o pow. 5,47m2, ze schodami spiralnymi o szerokości 80cm.
Powierzchnia zabudowy budynku garażowego 81,95m2.  Kąt nachylenia połaci dachowej 30 stopni / 60 stopni . Wysokość budynku w kalenicy 7,42m. Kubatura garażu 611,13m3.
Minimalna powierzchnia działki budowlanej 325,10m2, minimalna szerokość działki 21,46m, minimalna długość działki 15,15m. Wymiary zewnętrzne budynku garażowego: długość 8,45m, szerokość 13,46m. Wysokość kondygnacji poddasza użytkowego 2,80m, wysokość ścianki kolankowej 2,00m.

Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r  (Dz.U. 75, poz. 690)  z późn. zm. , Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
Minimalne parametry dla garażu dla samochodu osobowego na podstawie § 102:
ust.  1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,20m i od spodu przewodów  i urządzeń instalacyjnych 2,00m,
ust.  2) wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,30 m i wysokości 2,00 m w świetle.

Zaprojektowany budynek garażowy jest o parametrach:
Wysokość parteru do stropu – 2,90m ; szerokość garażu w środku – 7,94m i długość garażu w środku – 6,71m .
Brama garażowa o parametrach: o szerokości w świetle ościeżnic –  2,80m ; i o wysokość 2,54m/1,28m.
Więc istnieje możliwość parkowania w zaprojektowanym garażu niektórymi furgonetkami.

Uwaga: Do klasyfikacji poziomów garaży Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , wzięło pod uwagę, ilość stanowisk na samochody osobowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Jest to związane z wielkości budynku garażowego. Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , opracowało sześć 6 poziomów garaży. O poziomu pierwszego 1 do poziomu szóstego 6.
Z czego poziom pierwszy 1 garażu, oznacza mały garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy), a poziom szósty 6 garażu, oznacza duży garaż trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi (na trzy samochody osobowe).

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Styl architektoniczny:

  „Hiszpański Kolonialny”

 • Stanowiska:

  2 stanowiska

 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Zabudowa:

  Wolnostojące

 • Numer firmowy projektu:

  15

 • Kod firmowy projektu:

  HK-G3-2S

 • Kategoria:

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego