Garaż 2st Doha-Qatar 3

Cena:1.800,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³
Garaż 2st Doha-Qatar 3
Kod firmowy projektu: DOQ-G3-2S
Numer firmowy projektu: 021

„Garaż poziomu trzeciego 3” – Projekt opracowany w Arabskim stylu architektonicznym „Doha-Qatar”  – „Garaż 2st Doha-Qatar 3” – typu: „dwustanowiskowy”

Projekt garażu na dwa samochody osobowe w Arabskim Styl Architektoniczny “Doha-Qatar”. Zestawienie pomieszczeń w projekcie garażu: garaż dwustanowiskowy (na dwa samochody osobowe) 44,56m2, wnęka na warsztat 1,63m2, wnęka na opony 1,63m2. Razem powierzchnia użytkowa garażu 47,82m2.  Powierzchnia zabudowy 57,88m2.  Kąt nachylenia połaci dachowej 7 stopni . Wysokość budynku w kopule 5,98m. Kubatura garażu 314,06m3.
Minimalna powierzchnia działki budowlanej 257,34m2, minimalna szerokość działki 16,93m, minimalna długość działki 15,20m. Wymiary budynku garażowego: długość 8,93m szerokość 7,20m.

Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r  (Dz.U. 75, poz. 690)  z późn. zm. , Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
Minimalne parametry dla garażu dla samochodu osobowego na podstawie § 102:
ust.  1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,20m i od spodu przewodów  i urządzeń instalacyjnych 2,00m,
ust.  2) wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,30 m i wysokości 2,00 m w świetle.

Zaprojektowany budynek garażowy jest o parametrach:
– Wysokość parteru do stropu – 2,95m ; szerokość garażu w środku – 6,75m i długość garażu w środku – 6,62m .
Brama garażowa o parametrach: o szerokości w świetle ościeżnic –  2,64m ; i o wysokość – 2,40m.
Więc istnieje możliwość parkowania w zaprojektowanym garażu niektórymi furgonetkami.

Uwaga: Do klasyfikacji poziomów garaży Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , wzięło pod uwagę, ilość stanowisk na samochody osobowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Jest to związane z wielkości budynku garażowego. Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , opracowało sześć 6 poziomów garaży. O poziomu pierwszego 1 do poziomu szóstego 6.
Z czego poziom pierwszy 1 garażu, oznacza mały garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy), a poziom szósty 6 garażu, oznacza duży garaż trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi (na trzy samochody osobowe).

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Styl architektoniczny:

  „Doha – Qatar”

 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Zabudowa:

  Wolnostojące

 • Stanowiska:

  2 stanowiska

 • Numer firmowy projektu:

  21

 • Kod firmowy projektu:

  DOQ-G3-2S

 • Kategoria:

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego