Garaż 1st pg Dubaj 2

Cena:1.600,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³
Garaż 1st pg Dubaj 2
Kod firmowy projektu: DU-G2-1S-PG
Numer firmowy projektu: 002

„Garaż poziomu drugiego 2” – Projekt opracowany w Arabskim stylu architektonicznym „Dubaj”  – „Garaż 1st pg Dubaj 2” – typu: „jednostanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi”

Projekt garażu na jeden samochód osobowy wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi w Arabskim Styl Architektoniczny “Dubaj”. Zestawienie pomieszczeń w projekcie garażu wraz z powierzchniami użytkowymi: garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy) 27,77m2, wnęka na warsztat 1,63m2, wnęka na opony 1,63m2, pomieszczenie gospodarcze nr 1 – 14,96m2,   pomieszczenie gospodarcze nr 2 – 15,00m2. Razem powierzchnia użytkowa garażu 60,99m2.  Powierzchnia zabudowy 75,77m2.  Kąt nachylenia połaci dachowej 15 stopni . Wysokość budynku w kalenicy 6,04m. Kubatura garażu 358,64m3.
Minimalna powierzchnia działki budowlanej 317,68m2, minimalna szerokość działki 18,05m, minimalna długość działki 17,60m. Wymiary budynku garażowego: długość 9,60, szerokość 10,05m.

Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r  (Dz.U. 75, poz. 690)  z późn. zm. , Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
Minimalne parametry dla garażu dla samochodu osobowego na podstawie § 102:
ust.  1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,20m i od spodu przewodów  i urządzeń instalacyjnych 2,00m,
ust.  2) wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,30 m i wysokości 2,00 m w świetle.

Zaprojektowany budynek garażowy jest o parametrach:
– Wysokość parteru do stropu – 2,80m ; szerokość garażu w środku – 4,20m i długość garażu w środku – 6,62m .
Brama garażowa o parametrach: o szerokości w świetle ościeżnic –  2,70m ; i o wysokość – 2,23m.
Więc istnieje możliwość parkowania w zaprojektowanym garażu niektórymi furgonetkami.

Uwaga: Do klasyfikacji poziomów garaży Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , wzięło pod uwagę, ilość stanowisk na samochody osobowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Jest to związane z wielkości budynku garażowego. Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , opracowało sześć 6 poziomów garaży. O poziomu pierwszego 1 do poziomu szóstego 6.
Z czego poziom pierwszy 1 garażu, oznacza mały garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy), a poziom szósty 6 garażu, oznacza duży garaż trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi (na trzy samochody osobowe).

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Styl architektoniczny:

  Arabski „DUBAJ”

 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Stanowiska:

  1 stanowisko + pomieszczenie gospodarcze

 • Zabudowa:

  Wolnostojące

 • Numer firmowy projektu:

  2

 • Kod firmowy projektu:

  DU-G2-1S-PG

 • Kategoria:

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego