Garaż 1st Hiszpański Kolonialny 1

Cena:1.400,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³
Garaż 1st Hiszpański Kolonialny 1
Kod firmowy projektu: HK-G1-1S
Numer firmowy projektu: 013

„Garaż poziomu pierwszego 1” – Projekt opracowany w stylu architektonicznym „Hiszpański Kolonialny”  – „Garaż 1st Hiszpański Kolonialny 1” – typu: „jednostanowiskowy”

Projekt garażu na jeden samochód osobowy w Stylu Architektonicznym “Hiszpański Kolonialny”. Zestawienie pomieszczeń w projekcie garażu na parterze: garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy) 28,54m2, wnęka na warsztat 3,11m2, wnęka na opony 3,32m2. Razem powierzchnia użytkowa parteru 34,97m2 .
Poddasze użytkowe (dach mansardowy): pomieszczenie gospodarcze nr 1 – 34,96m2.
Razem powierzchnia użytkowa: parter + poddasze użytkowe = 34,97m2 + 34,96m2 = 69,93m2.
W garażu jest zaprojektowany wyłaz (otwór w stropie) żelbetowym o wymiarach  140cm x 110cm wraz z opuszczalnymi schodami aluminiowymi typu “drabiniastowego” – stanowiący wejścia na poddasze użytkowe z pomieszczenia garażowego.
Powierzchnia zabudowy budynku garażowego 46,65m2.  Kąt nachylenia połaci dachowej 30 stopni / 60 stopni . Wysokość budynku w kalenicy 6,69m. Kubatura garażu 348,88m3.
Minimalna powierzchnia działki budowlanej 213,34m2, minimalna szerokość działki 14,00m, minimalna długość działki 15,24m. Wymiary zewnętrzne budynku garażowego: długość 8,24m, szerokość 7,00m. Wysokość kondygnacji poddasza użytkowego 2,80m, wysokość ścianki kolankowej 1,80m.

Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r  (Dz.U. 75, poz. 690)  z późn. zm. , Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
Minimalne parametry dla garażu dla samochodu osobowego na podstawie § 102:
ust.  1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,20m i od spodu przewodów  i urządzeń instalacyjnych 2,00m,
ust.  2) wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,30 m i wysokości 2,00 m w świetle.

Zaprojektowany budynek garażowy jest o parametrach:
Wysokość parteru do stropu – 2,90m ; szerokość garażu w środku – 4,24m i długość garażu w środku – 6,99m .
Brama garażowa o parametrach: o szerokości w świetle ościeżnic –  2,80m ; i o wysokość 2,54m/1,28m.
Więc istnieje możliwość parkowania w zaprojektowanym garażu niektórymi furgonetkami.

Uwaga: Do klasyfikacji poziomów garaży Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , wzięło pod uwagę, ilość stanowisk na samochody osobowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Jest to związane z wielkości budynku garażowego. Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , opracowało sześć 6 poziomów garaży. O poziomu pierwszego 1 do poziomu szóstego 6.
Z czego poziom pierwszy 1 garażu, oznacza mały garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy), a poziom szósty 6 garażu, oznacza duży garaż trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi (na trzy samochody osobowe).

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Styl architektoniczny:

  „Hiszpański Kolonialny”

 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Stanowiska:

  1 stanowisko

 • Zabudowa:

  Wolnostojące

 • Numer firmowy projektu:

  13

 • Kod firmowy projektu:

  HK-G1-1S

 • Kategoria:

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego