Garaż 2st pg Dubaj 4

Budynek garażowy przeznaczony dla jednego samochodu osobowego jest zaprojektowany na wzorach architektonicznych zaciągniętych ze Stylu Arabskiego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z miasta „DUBAJ” z nad Zatoki Perskiej z półwyspu Arabskiego.

Wzory architektoniczne do opracowania tego „nowego” , a zarazem „starego” stylu architektonicznego, zostały głównie zaczerpnięte z samego miasta Dubaj.

Cena:2.000,00 

Zapytaj o projekt
Details

Charakterystyka budynku:

Typ projektu: Wolnostojący
Powierzchnia użytkowa: xX m²
Dach: Czterospadowy
Kąt nach. dachu: 40°
Kubatura: xxx m³
Garaż 2st pg Dubaj 4
Kod firmowy projektu: DU-G4-2S-PG
Numer firmowy projektu: 004

„Garaż poziomu czwartego 4” – Projekt opracowany w Arabskim stylu architektonicznym „Dubaj”  – „Garaż 2st pg Dubaj 4” – typu: „dwustanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi”

Projekt garażu na dwa samochody osobowe wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi w Arabskim Styl Architektoniczny “Dubaj”. Zestawienie pomieszczeń w projekcie garażu wraz z powierzchniami użytkowymi: garaż dwustanowiskowy (na dwa samochody osobowe) 44,56m2, wnęka na warsztat 1,63m2, wnęka na opony 1,63m2, pomieszczenie gospodarcze nr 1 – 14,97m2,   pomieszczenie gospodarcze nr 2 – 14,97m2. Razem powierzchnia użytkowa garażu 77,82m2.  Powierzchnia zabudowy 94,15m2.  Kąt nachylenia połaci dachowej 15 . Wysokość budynku w kalenicy 5,94m. Kubatura garażu 433,47m3.
Minimalna powierzchnia działki budowlanej 342,07m2, minimalna szerokość działki 20,60m, minimalna długość działki 16,61m. Wymiary budynku garażowego: długość 9,60, szerokość 12,60m.

Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r  (Dz.U. 75, poz. 690)  z późn. zm. , Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
Minimalne parametry dla garażu dla samochodu osobowego na podstawie § 102:
ust.  1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,20m i od spodu przewodów  i urządzeń instalacyjnych 2,00m,
ust.  2) wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,30 m i wysokości 2,00 m w świetle.

Zaprojektowany budynek garażowy jest o parametrach:
– Wysokość parteru do stropu – 2,83m ; szerokość garażu w środku – 6,75m i długość garażu w środku – 6,62m .
Brama garażowa o parametrach: o szerokości w świetle ościeżnic –  2,70m ; i o wysokość – 2,23m.
Więc istnieje możliwość parkowania w zaprojektowanym garażu niektórymi furgonetkami.

Zaprojektowany garaż na dwa samochody osobowe (i niektóre furgonetki) również można adaptować na “Warsztat Naprawy Samochodów” , wówczas zachodzi potrzeba wykopania dwóch kanałów pod posadzką garażu (w związku z tym również trzeba adaptować-zaprojektować mury fundamentowe i ławy fundamentowe głębiej o około 1,70m) lub na “Zakład Wulkanizacji” (czyli Zakład Wymiany Opon Samochodowych). Gdzie oba pomieszczenia gospodarcze można adaptować pod pomieszczenie administracyjne i  pod pomieszczenie socjalne z piecem gazowym do ogrzewania pomieszczeń. Wówczas zachodzi potrzeba docieplenia ścian zewnętrznych budynku, styropianem o grubości 15cm.

Uwaga: Do klasyfikacji poziomów garaży Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , wzięło pod uwagę, ilość stanowisk na samochody osobowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Jest to związane z wielkości budynku garażowego. Biuro Projektowe Architektoniczne „Domy z całego świata” , opracowało sześć 6 poziomów garaży. O poziomu pierwszego 1 do poziomu szóstego 6.
Z czego poziom pierwszy 1 garażu, oznacza mały garaż jednostanowiskowy (na jeden samochód osobowy), a poziom szósty 6 garażu, oznacza duży garaż trzystanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi (na trzy samochody osobowe).

Rzut parteru

Minimalny wymiar działki

Dodatkowe informacje
 • Styl architektoniczny:

  Arabski „DUBAJ”

 • Kod firmowy projektu:

  DU-G4-2S-PG

 • Numer firmowy projektu:

  4

 • Stanowiska:

  2 stanowiska + pomieszczenie gospodarcze

 • Dostępność projektu:

  Projekt w przygotowaniu

 • Kategoria:

Copyright © 2022 domyzcalegoswiata.pl

Biuro projektowe wysyłkowe gotowych projektów budowlanych
na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera pocztowego